Thông báo
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THÁNG 10 /2022
Đăng bởi : advisor9 vào lúc Friday, 07/10/2022 08:43:33

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

­

 

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO

Căn cứ số lượng các môn học đã và đang triển khai học tập cho các hệ đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa, Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí tháng 10/2022 tới các sinh viên như sau:                                                                                               

 

1. Hệ Cao đẳng chính quy:

 • Sinh viên hệ . Cao đẳng khóa 2 đợt 4 năm 2020

  Học phí đợt 9: 10 tín chỉ

  Lệ phí tốt nghiệp  

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 2 đợt 5 /2020

  Học phí đợt 9: 10 tín chỉ

  Lệ phí tốt nghiệp 

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 1 /2021

  Học phí đợt 8: 10 tín chỉ     

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 2 /2021

  Học phí đợt 8: 10 tín chỉ    

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 3 /2021

  Học phí đợt 7: 10 tín chỉ  

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 4 /2021

  Học phí đợt 6: 10 tín chỉ  

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 5 /2021

  Học phí đợt 5: 10 tín chỉ       

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 6 /2021

  Học phí đợt 4: 10 tín chỉ       

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 7 /2022

  Học phí đợt 3: 10 tín chỉ     

 • Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 4 đợt 1 /2022

  Học phí đợt 3: 10 tín chỉ     

 • Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 4 đợt 2 /2022

  Học phí đợt 2  : 10 tín chỉ     

  2. Hệ cao đẳng liên thông

 • Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 3 đợt 6 năm 2021

  Học phí đợt 4: 12 tín chỉ 

  Lệ phí tốt nghiệp

 • Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 3 đợt 7 năm 2021

  Học phí đợt 4: 12 tín chỉ 

  Lệ phí tốt nghiệp

  - Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 4 đợt 1 năm 2022

  Học phí đợt 3: 10 tín chỉ 

 • Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 4 đợt 2 năm 2022

  Học phí đợt 2: 10 tín chỉ

  3. Hệ trung cấp

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 2/ đợt 6 năm 2021

  Học phí đợt 5: 10 tín chỉ

  Lệ phí tốt nghiệp

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 2/ đợt 7 năm 2021

  Học phí đợt 4: 10 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 3/ đợt 1 năm 2021

  Học phí đợt 4: 10 tín chỉ

  4. Hệ trung cấp văn hóa

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 5 năm 2021

  Học phí đợt 6: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 6 năm 2021

  Học phí đợt 5: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 7 năm 2021

  Học phí đợt 4: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 3/ đợt 1 năm 2022

  Học phí đợt 4: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 3/ đợt 2 năm 2022

Học phí đợt 2: 5 tín chỉ

(Tất cả có danh sách + số tiền cần nộp kèm theo)

 • Thời gian nộp học phí: Từ 05 đến 20 tháng 10 năm 2022
 • Địa chỉ nộp: Sinh viên chuyển tiền theo số tài khoản 1022667788;
 • Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank -VCB) - Chi nhánh Thanh Xuân
 • Khi nộp học phí theo hình thức chuyển khoản Sinh viên cần lưu ý:

+ Ghi tên Sinh viên (không ghi tên phụ huynh); Ghi ngày tháng năm sinh; Tên đợt nhập học; Học phí đợt nào.

Ví dụ: Tô Thị Lan, sn 01/03/1992 ;Cao đẳng online khóa 2 đợt 4; học phí đợt 9;

Trường CĐCT Hà Nội yêu cầu sinh viên hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Trường đúng thời gian theo quy định. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được dự thi kết thúc môn học theo quy định.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với cố vấn học tập:

Hệ Cao đẳng: Cô Vũ Thị Hồng (0347 224 404); Cô Tạ Thị Ga (0915 520 499)

Hệ Liên thông, Trung cấp: Thầy Trịnh Ngọc Thanh (0979 372 183)    

 

 

                                                         GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 

 

 

Đào Thị Vân

 


Lịch kiểm tra và thi hết môn đợt1 (từ 17/10/2022 đến 24/10/2022) sinh viên lớp Trung cấp khóa 3 đợt 2.2022
Đăng bởi : advisor9 vào lúc Friday, 07/10/2022 08:38:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên trung cấp khóa 3 đợt 2

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ trung cấp khóa 3 đợt 2

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên

  Ngành

  Môn kiểm tra

   

  Ngày thi

   

  Thời gian thi

  1.Kế toán 2.Tin học ứng dụng

  3. Quản lý doanh nghiệp 4. Hướng dẫn du lịch

  Giáo dục chính trị

  17/10/2022

  19h00 – 19h30

  Pháp luật

  20h00 – 20h30

  Tin học

  18/10/2022

  19h00 – 19h30

  Tiếng Anh 1

  20h00 – 20h30

   

 2. Lịch kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

   

  Ngày thi

   

  Thời gian thi

  1.Kế toán 2.Tin học ứng dụng

  3. Quản lý doanh nghiệp 4. Hướng dẫn du lịch

  Giáo dục chính trị

  19/10/2022

  19h00 – 19h45

  Pháp luật

  20h00 – 20h45

  Tin học

  20/10/2022

  19h00 – 19h45

  Tiếng Anh 1

  20h00 – 20h45

  3.Lịch thi kết thúc môn:

Ngành

Môn thi

 

Ngày thi

 

Thời gian thi

1.Kế toán doanh nghiệp 2.Tin học ứng dụng

3. Quản lý doanh nghiệp 4. Hướng dẫn du lịch

Giáo dục chính trị

21/10/2022

19h00 – 20h00

Pháp luật

22/10/2022

19h00 – 20h00

Tin học

23/10/2022

19h00 – 20h00

Tiếng Anh 1

24/10/2022

19h00 – 20h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ trung cấp của khóa 3 đợt 2 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

 

 

Đào Thị Vân

 

Người lập kế hoạch

 

 

Đào Thị Vân

 

 


Thông báo nộp học phí bổ sung 01 tín ngành kế toán lớp Trung cấp khóa 2 đợt 5 năm 2021
Đăng bởi : advisor9 vào lúc Friday, 30/09/2022 16:51:01

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

­

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

 

 

 

 

 

 THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO

Căn cứ số lượng các môn học đã và đang triển khai học tập cho các hệ đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa, Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí tháng 10/2022 tới các sinh viên như sau:                                                                                               

 

Hệ trung cấp

Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 2/ đợt 5 năm 2021 : Ngành kế toán

Học phí bổ sung: 1 tín chỉ

 

 (Tất cả có danh sách + số tiền cần nộp kèm theo)

 • Thời gian nộp học phí: Từ 30/9/2022đến 10/10/ 2022
 • Địa chỉ nộp: Sinh viên chuyển tiền theo số tài khoản 1022667788;
 • Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank -VCB) - Chi nhánh Thanh Xuân
 • Khi nộp học phí theo hình thức chuyển khoản Sinh viên cần lưu ý:

+ Ghi tên Sinh viên (không ghi tên phụ huynh); Ghi ngày tháng năm sinh; Tên đợt nhập học; Học phí đợt nào.

Ví dụ: Hoàng Triệu Vân Anh , sn 17/03/1996 ;Trung cấp online khóa 2 đợt 5; bổ sung học phí

Trường CĐCT Hà Nội yêu cầu sinh viên hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Trường đúng thời gian theo quy định. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được dự thi kết thúc môn học theo quy định.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với cố vấn học tập:

Hệ Cao đẳng: Cô Vũ Thị Hồng (0347 224 404); Cô Tạ Thị Ga (0915 520 499)

Hệ Liên thông, Trung cấp: Thầy Trịnh Ngọc Thanh (0979 372 183)    

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 

 

Đào Thị Vân