Thông báo
Thông báo kế hoạch thu học phí tháng 12/2022
Đăng bởi : advisor9 vào lúc Monday, 28/11/2022 15:58:41

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

­

 

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO

Căn cứ số lượng các môn học đã và đang triển khai học tập cho các hệ đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa, Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí tháng 12/2022 tới các sinh viên như sau:                                                                                               

 

1. Hệ Cao đẳng chính quy:

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 1 /2021

  Học phí đợt 9: 10 tín chỉ   

    Lệ phí tốt nghiệp 

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 2 /2021

  Học phí đợt 9: 10 tín chỉ  

    Lệ phí tốt nghiệp 

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 3 /2021

  Học phí đợt 8: 10 tín chỉ  

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 4 /2021

  Học phí đợt 7: 10 tín chỉ  

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 5 /2021

  Học phí đợt 6: 10 tín chỉ       

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 6 /2021

  Học phí đợt 5: 10 tín chỉ       

 • Sinh viên hệCao đẳng khóa 3 đợt 7 /2022

  Học phí đợt  4: 10 tín chỉ     

 • Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 4 đợt 1 /2022

  Học phí đợt 4: 10 tín chỉ     

 • Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 4 đợt 2 /2022

  Học phí đợt 3  : 10 tín chỉ    

 • Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 4 đợt 3 /2022

  Học phí đợt 2  : 10 tín chỉ     

   

  2. Hệ cao đẳng liên thông

 • Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 4 đợt 1 năm 2022

  Học phí đợt 4: 12 tín chỉ 

  Lệ phí tốt nghiệp

 • Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 4 đợt 2 năm 2022

  Học phí đợt 3: 10 tín chỉ 

  - Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 4 đợt 3 năm 2022

  Học phí đợt 2: 10 tín chỉ 

  3. Hệ trung cấp

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 2/ đợt 7 năm 2021

  Học phí đợt 5 Ngành tin học ứng dụng & ngành Quản lý DN: 10 tín chỉ

  Học phí đợt 5 Ngành kế toán doanh nghiệp: 11tín chỉ

  Lệ phí tốt nghiệp

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 3/ đợt 1 năm 2022

  Học phí đợt 5 Ngành tin học ứng dụng & ngành Quản lý DN: 10 tín chỉ

  Học phí đợt 5 Ngành kế toán doanh nghiệp: 11tín chỉ

  Lệ phí tốt nghiệp

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 3/ đợt 2 năm 2022

  Học phí đợt 3: 10 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp Khóa 3/ đợt 3 năm 2022

  Học phí đợt 2: 10 tín chỉ

   

  4. Hệ trung cấp văn hóa

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 5 năm 2021

  Học phí đợt 7: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 6 năm 2021

  Học phí đợt 6: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 2/ đợt 7 năm 2021

  Học phí đợt 5: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 3/ đợt 1 năm 2022

  Học phí đợt 5: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 3/ đợt 2 năm 2022

  Học phí đợt 3: 5 tín chỉ

 • Sinh viên hệ Trung cấp văn hóa Khóa 3/ đợt 3 năm 2022

Học phí đợt 2: 5 tín chỉ

(Tất cả có danh sách + số tiền cần nộp kèm theo)

 • Thời gian nộp học phí: Từ 05đến 20 tháng 12 năm 2022
 • Địa chỉ nộp: Sinh viên chuyển tiền theo số tài khoản 1022667788;
 • Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank -VCB) - Chi nhánh Thanh Xuân
 • Khi nộp học phí theo hình thức chuyển khoản Sinh viên cần lưu ý:

+ Ghi tên Sinh viên (không ghi tên phụ huynh); Ghi ngày tháng năm sinh; Tên đợt nhập học; Học phí đợt nào.

Ví dụ: Lý Thị An, sn 28/08/2000;Cao đẳng online khóa 3 đợt 1; học phí đợt 9;

Trường CĐCT Hà Nội yêu cầu sinh viên hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Trường đúng thời gian theo quy định. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được dự thi kết thúc môn học theo quy định.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với cố vấn học tập:

Hệ Cao đẳng: Cô Vũ Thị Hồng (0347 224 404); Cô Tạ Thị Ga (0915 520 499)

Hệ Liên thông, Trung cấp: Thầy Trịnh Ngọc Thanh (0979 372 183)    

 

 

                                   GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 

 

 

Đào Thị Vân

 

   

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 6 tháng 12.2022
Đăng bởi : advisor6 vào lúc Friday, 25/11/2022 15:55:32

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 6 tháng 12.2022

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 6

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

  Kiểm tra thường xuyên

  Ngày 10/12/2022

  Kiểm tra định kỳ

  Ngày 11/12/2022

  Kế toán

  Kế toán doanh nghiệp SX2

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Kế toán DN thương mại dịch vụ

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Kế toán quản trị

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  QTKD

  Quản trị nhân sự

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Quản trị tài chính doanh nghiệp

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Quản trị maketing

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Quản trị văn phòng

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  CNTT

  Thương mại điện tử

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Tiếng anh chuyên ngành

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Hệ điều hành linux

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  2. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Thời gian thi

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp SX2

17/12/2022

9h00 – 10h00

Phân tích hoạt động kinh doanh

15h00 – 16h00

Kế toán DN thương mại dịch vụ

18/12/2022

9h00 – 10h00

Kế toán quản trị

15h00 – 16h00

QTKD

Quản trị nhân sự

17/12/2022

9h00 – 10h00

Quản trị tài chính doanh nghiệp

15h00 – 16h00

Quản trị maketing

18/12/2022

9h00 – 10h00

Quản trị văn phòng

15h00 – 16h00

CNTT

Thương mại điện tử

17/12/2022

9h00 – 10h00

Tiếng anh chuyên ngành

15h00 – 16h00

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

18/12/2022

9h00 – 10h00

Hệ điều hành linux

15h00 – 16h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 6 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

3. Điều kiện dự thi hết môn: điểm trung bình chung các bài kiểm tra ≥ 5

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Giám đốc

 

Đào Thị Vân

Người lập kế hoạch

 

Tạ Thị Ga


Tải file đính kèm
Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 5 tháng 12.2022
Đăng bởi : advisor6 vào lúc Friday, 25/11/2022 15:32:19

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 5 tháng 12.2022

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 5

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

   

  Kiểm tra thường xuyên

  Ngày 10/12/2022

   

  Kiểm tra định kỳ

  Ngày 11/12/2022

  Kế toán

  Kế toán ngân hàng thương mại

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Kiểm toán căn bản

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Kế toán doanh nghiệp xây lắp

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  QTKD

  Quản trị bán hàng

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Quản trị dự án đầu tư

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Quản trị chất lượng

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Khởi sự doanh nghiệp

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  CNTT

  Đò họa ứng dụng

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Thiết kế & quản trị website

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Thiết kế và xây dựng mạng Lan

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Lắp ráp và bảo trì máy tính

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  2. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Thời gian thi

Kế toán

Kế toán ngân hàng thương mại

17/12/2022

9h00 – 10h00

Kiểm toán căn bản

15h00 – 16h00

Kế toán hành chính sự nghiệp

18/12/2022

9h00 – 10h00

Kế toán doanh nghiệp xây lắp

15h00 – 16h00

QTKD

Quản trị bán hàng

17/12/2022

9h00 – 10h00

Quản trị dự án đầu tư

15h00 – 16h00

Quản trị chất lượng

18/12/2022

9h00 – 10h00

Khởi sự doanh nghiệp

15h00 – 16h00

CNTT

Đò họa ứng dụng

17/12/2022

9h00 – 10h00

Thiết kế & quản trị website

15h00 – 16h00

Thiết kế và xây dựng mạng Lan

18/12/2022

9h00 – 10h00

Lắp ráp và bảo trì máy tính

15h00 – 16h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 5 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

3. Điều kiện dự thi hết môn: điểm trung bình chung các bài kiểm tra ≥ 5

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Giám đốc

 

 

Đào Thị Vân

Người lập kế hoạch

 

Tạ Thị Ga


Tải file đính kèm